finance microfinance/a>
новорижское шале
purchased 1k cheap absolute Instagram click for more info followers

Per spoor

 Per Spoor

Sinds een aantal jaar groeit de aandacht voor alles wat spoort. Steeds meer mensen met vliegschaamte pakken de trein naar Europese bestemmingen waar voordien het vliegtuig het vanzelfsprekende vervoersmiddel was. De Europese Unie werkt aan het verbeteren van het spoornetwerk. Het moet sneller, beter en vaker. Op de politieke agenda staan nieuwe tracés zoals de Lelylijn: een spoorverbinding tussen de Randstad, Noord-Nederland en het Duitse achterland. Binnenkort kan je vanuit Brussel en Amsterdam met de nachttrein naar Berlijn. En ook langs het spoor staan de ontwikkelingen niet stil: AGORA gaat in het volgende nummer met de trein naar verschillende gebiedsontwikkelingen in diverse ‘Spoorzones’. We onderzoeken welke rol de trein en het spoor spelen in maatschappelijke discussies rond onder andere economie, toerisme en de strijd om ruimte. Wat vaststaat, is dat het spoor terug van (nooit) weggeweest is.

Voor de inhoudsopgave en online beschikbare delen:

Inhoudsopgave
Redactioneel - Wesley Gruijthuijsen
Inleidend artikel - Dorien Frinking, Jef Van den Driessche & Demi van Weerdenburg
Vervoersgerichte ruimtelijke ontwikkeling - Matthias Blondia & Greet De Block
Sociale infrastructuur tegen eenzaamheid - Julia Brink, Sander van Lanen & Louise Meijering

Redactioneel: de trein, een revival

Elke AGORA begint met een redactioneel van een van onze hoofdredacteuren. Deze keer heeft Wesley Gruithuijsen het over zijn eigen ervaringen rond reizen met de trein.

Lees het volledige redactioneel hier

Het lichtend pad, het verkeerde spoor?

Dorien Frinking, Jef Van den Driessche & Demi van Weerdenburg

De trein nemen is altijd een beetje reizen. Enerzijds door de voorbijtrekkende landschappen en de nieuwe, of juist vertrouwde plekken waar je naar op weg bent. Anderzijds is het vaak een organisatorisch avontuur om op die bestemmingen te geraken. Reizen met de trein spreekt tot de verbeelding, ook vanuit een sociaalruimtelijk perspectief. Waarnaartoe met het spoor?

Lees het volledige artikel hier

Vervoersgerichte ruimtelijke ontwikkeling

Matthias Blondia & Greet De Block

Ons diffuus verstedelijkingspatroon is een probleem dat voorvloeit uit de wisselwerking tussen mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling. TOD (Transit Oriented Development) is de oplossing die gebruik maakt van diezelfde dynamiek. Conceptueel helder, maar blijft dat zo als TOD concreet wordt in de Vlaamse nevelstad?

Lees het volledige artikel hier

Sociale infrastructuur tegen eenzaamheid

2023_2_variaJulia Brink, Sander van Lanen, Louise Meijering

Sociale infrastructuur biedt de ruimte om mensen te ontmoeten. Daardoor kan eenzaamheid voorkomen en ingeperkt worden. De vraag is in hoeverre de invulling van deze ruimte bij aanleg vastgelegd moet worden en in hoeverre er een organische invulling mag ontstaan.

Lees het volledige artikel hier