Losse artikelen

Sociaal-ruimtelijke dynamieken van een nieuwe wereldmacht

Jorn Koelemaij 2017-3_Inleidingen Federica Bono

Reeds enige jaren kijken wij vanuit Europa vol ontzag, verbazing, en soms ook afgrijzen naar de ongelofelijke infrastructurele en stedelijke ontwikkelingen in China. Onder huidig president Xi Jinping begint het van oudsher altijd relatief gesloten land zich internationaal ook steeds assertiever op te stellen. Wat heeft de nieuwe status van China voor consequenties, zowel intern als ‘voor ons’?

Lees het volledige artikel online.


Vult China het internationaal leiderschapsvacuüm?

Sarah van HoeyCHNBATT Patrols the Weapons Free Zonemissen

In januari 2017 voerde de Chinese leider Xi Jinping voor het verzamelde kruim van internationale politieke en economische leiders op het Wereld Economisch Forum in Davos een vurig pleidooi voor globalisering en internationale vrijhandel. Werpt het eens zo gesloten China zijn schuchterheid af en treedt het uit de coulissen als nieuwe leider van de internationale orde?

Lees het volledige artikel online.


De Talige Stad

Nesrin El 2017-3_ElAyadiAyadi

De stad is van oudsher een plaats waar verschillende mensen elkaar ontmoeten en daarom ook een plaats waar verschillende talen te horen en te zien zijn. Vanuit de taligheid van de stad kan een beeld gevormd worden over haar sociale diversiteit. Tegelijkertijd spelen individuele taalvaardigheden een belangrijke rol in hoe men deze stad ervaart.

Lees het volledige artikel online


Stedelijk verzet uit onverwachte hoek

Cody Hochstenbach, Woute2017-2_Inleidingr van Gent en Marthe Singelenberg

Klassieke sociale bewegingen en vakbonden zijn de afgelopen decennia minder succesvol geworden in het mobiliseren van verzet. In dit themanummer richten we ons daarom juist op andere vormen van verzet uit onverwachte hoek, georganiseerd door gemarginaliseerde bevolkingsgroepen. Dit verzet neemt veelal subtiele, creatieve en ongebruikelijke vormen aan.

 

Lees het volledige artikel online (pdf)

 

 


Louter Lucht?

Maarten Loopma2017-2_Loopmansns, Filip Marrécau en Anneleen Kenis

In dit stuk brengen we de ruimtelijke ongelijkheid van luchtkwaliteit in Antwerpen in beeld. We tonen hoe deze sociale ongelijkheden weerspiegelt en versterkt. We bespreken hoe actiegroepen (de verbeelding van) deze ruimtelijke ongelijkheid al dan niet mobiliseren in hun initiatieven om luchtkwaliteit op de agenda zetten in de stad.

Lees het volledige artikel online (pdf)


De geograaf in de maatschappij: toen, nu en later

Ramon Holle2017-2_Holle

Wat is sociale geografie en wat kun je ermee worden? Regelmatig kreeg afgestudeerd geograaf
Ramon Holle deze vraag. Reden voor hem om een online platform te beginnen dat laat zien wat een
geograaf doet en kan. Voor AGORA duikt hij in het verleden van de wetenschap. Hoe is de geograaf
geworden tot wat hij is?

Lees het volledige artikel online (pdf)

 


De Slimme Stad

Lisanne de WiLange Viestraat in Utrechtjs, Demi van Weerdenburg en Marianne de Beer

‘Smart’ of slim is het nieuwe toverwoord voor steden wereldwijd. Er bestaat echter geen eenduidige definitie voor dit containerbegrip. Met het groeiende gebruik van de term ‘smart’ enerzijds en de variatie aan definities van een slimme stad anderzijds, is het geen wonder dat het concept veel vragen oproept.

Lees het volledige artikel online (pdf)


Gent: Stad van Slimme Mensen

Intervie2017-1-Gentw met Karl-Filip Coenegrachts
door Egbert van der Zee en Josine Maaskant 

Veel steden in Vlaanderen en Nederland profileren zichzelf tegenwoordig als slim. Ze focussen op de nieuwste technologische ontwikkelingen. “Als je jezelf niet profileert als Smart, dan besta je niet” stelt Karl-Filip Coenegrachts, strategisch coördinator van de stad Gent. In de smart city Gent staat niet de technologie maar de burger centraal.

Lees het volledige artikel online (pdf)

 


Een krappere leefwereld in Ierse steden

Sander van Lanen2017-1_VanLanen

Voor jongvolwassenen in Ierse achterstandswijken zijn de gevolgen van overheidsbezuinigingen meer dan alleen economisch. Een samenspel van maatregelen vermindert de absolute en
kwalitatieve mogelijkheden die stedelijk leven hen biedt. Deze ‘verkrapping’ van hun leefwereld wordt niet veroorzaakt door concrete regelgeving, maar is een gevolg van de structurele context van de ‘bezuinigingsstad’.

Lees het volledige artikel online (pdf)

 


Overal Stad?

Dieter Bruggeman, Dav2016-4_slider TR (overal stad)id de Kool, Michiel van Meeteren en Joren Sansen

In de verbeelding is de stad dikwijls vormelijk en functioneel één evenwichtig geheel. Een bijna sprookjesachtig mechaniek. De verstedelijkingsvormen die in deze AGORA aan bod komen lijken echter meer het tegenovergestelde. Wat heeft verstedelijking tegenwoordig nog met de stad te maken? En als de verstedelijking dan overal aanwezig is, is er dan overal stad?

Lees het volledige artikel online (pdf)


Older Entries »

Stereotype werkelijkheden

2013-4 de vergelijking afbeeldingClemens de Olde

Steek de grens over en je ziet het verschil meteen. Nederlanders en Vlamingen gaan compleet anders met hun ruimte om. We staan zelfs bekend om onze ruimtelijke ordening, zowel bij elkaar als in het buitenland. Hoe begrijpt de buitenstaander de ruimte in onze landen?

Lees het volledige artikel (pdf)


Broodheren en geëngageerde academici

2013-2 De vergelijking - Greenpeace & Dirven

Peter Pelzer & Michiel van Meeteren

AGORA is een Nederlands-Vlaams magazine voor sociaalruimtelijke vraagstukken met abonnees en redacteuren aan beide zijden van de grens. In ‘de Vergelijking’ gaan we expliciet in op de verschillen en overeenkomsten tussen Nederland en Vlaanderen. Deze keer de rol van de universiteit.

Lees het volledige artikel online (pdf)


Nederland vs. Vlaanderen: Vreemd en verwant

2013-1 de Vergelijking

AGORA is een Nederlands-Vlaams magazine voor sociaalruimtelijke vraagstukken met abonnees en redacteuren aan beide zijden van de grens. De kennis over en het begrip van de ‘andere manier’ van ruimtelijke ordening schiet nog wel eens te kort, terwijl er veel van elkaar te leren valt. Genoeg redenen om eens expliciet stil te staan bij de verschillen en overeenkomsten tussen de Nederlandse en Vlaamse sociaalruimtelijke context.
In deze nieuwe rubriek ‘de Vergelijking’ vertellen beide regio’s hun eigen verhaal. De rubriek trapt af met een groepsinterview met vier hoogleraren (Willem Salet, Luuk Boelens, Jan Schreurs en Jef Van den Broeck) over de historie, huidige staat en toekomst van de ruimtelijke ordening in Nederland en Vlaanderen.

Lees het volledige artikel online (pdf)


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>