finance microfinance/a>
новорижское шале
purchased 1k cheap absolute Instagram click for more info followers

Informele zorg

Onder druk van bezuinigingen en het meer en meer inzetten op de vermaatschappelijking van de zorg en de participatiesamenleving, lijkt informele zorg de ideale oplossing. Allerlei noden – boodschappen doen, kinderopvang, oefenkansen Nederlands, etc. – kunnen evengoed door buren, vrienden of familieleden vrijwillig en veelal onbetaald worden ingevuld, toch? AGORA vraagt zich af wat het ruimtelijk gezien betekent wanneer deze informele praktijken structureel worden ingezet. Kan informele zorg de ruimtelijke mismatch tussen vraag en aanbod van allerlei zorgtaken verkleinen, en wat is daarvoor nodig aan (sociale) infrastructuur en netwerken? Hoe speelt plaatsgebondenheid in op informele zorg? Wat met wie geen groot sociaal of financieel netwerk heeft? En hoe vertaalt deze informele zorg zich in de academische wereld? AGORA 2023-3 beantwoordt deze en andere vragen met zorg.