finance microfinance/a>
новорижское шале
purchased 1k cheap absolute Instagram click for more info followers

AGORA is in 1984 begonnen als een initiatief van een aantal afgestudeerde sociaal geografen en planologen, die vanuit de Stichting voor Ruimtelijk Advies Beleid en Onderzoek (Strabo) op vrijwillige basis het blad maakten. De redactie was grotendeel verbonden aan SISWO, Instituut voor Maatschappijwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2000 staan we op eigen benen en wordt AGORA uitgegeven – zonder winstoogmerk – door Stichting Tijdschrift AGORA gevestigd te Utrecht. Voor een uitgebreide omschrijving van onze ontstaansgeschiedenis, volg deze link.

Redactie
Ongeveer vijfentwintig enthousiaste vrijwilligers bemannen de redactie: studenten, promovendi, postdocs en jonge professionals afkomstig uit diverse sociaal-ruimtelijke disciplines. Veel redacteurs zijn door hun studie of werk verbonden aan Nederlandse of Belgische Universiteiten zoals de Katholieke Universiteit Leuven, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, Erasmus Universiteit Rotterdam, Radboud Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, Technische Universiteit Delft, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit Brussel. Een aantal van deze redacteurs is belast met de hoofdredactie, eindredactie, het penningmeesterschap en secretariaatswerkzaamheden. Het bestuur bestaat uit: Marianne de Beer (hoofdredactie), Jorn Koelemaij (hoofdredactie), Imke Sierksma (secretaris) en Dorien Frinking (penningmeester). De redactie wordt ondersteund door een aantal redactieadviseurs en bij gelegenheid wordt bovendien gewerkt met gastredacteurs.

Oplage
AGORA verschijnt vier maal per jaar in een oplage van ongeveer 600 exemplaren.

Vormgeving
Sinds nummer 1 van 2008 verschijnt AGORA in haar huidige stijl, ontworpen door Maarten Mieras en Jeroen Sikma (freelance professionele vormgevers). Anouska Jasperen en Suzanne Lansbergen zijn sinds begin 2019 verantwoordelijk voor de productie en vormgeving.

Druk
De druk van AGORA wordt verzorgd door AD Mercurius.

Lezerspubliek
AGORA heeft een gevarieerd lezerspubliek, om en nabij evenredig verdeeld naar studenten, particulieren en instituten. Verder levert AGORA nummers aan verschillende universiteiten in de vorm van bulkabonnementen.

Peer Review Proces
Alle reguliere artikelen (zowel binnen een themanummer als in Varia) in AGORA Magazine worden onderworpen aan een peer review proces. Dit wil zeggen dat zij door tenminste twee reviewers worden nagelezen, beoordeeld en van feedback voorzien. Op basis van de reviewrapporten neemt de verantwoordelijke editor een beslissing over het accepteren of weigeren van het artikel.

De vaste rubrieken in AGORA (bv. recensies, de Vrije Ruimte, Klassieker, redactioneel) worden ook altijd nagelezen, maar worden vooral taalkundig beoordeeld en aangepast. Op deze artikelen is het officiële peer review proces dus niet altijd van toepassing.

Voor vragen hierover kunt u terecht bij de Hoofdredactie van AGORA (agora.hoofdredactie@gmail.com).