finance microfinance/a>
новорижское шале
purchased 1k cheap absolute Instagram click for more info followers

Organisatie  Redactie  Doe mee!

AGORA is een populair-wetenschappelijk magazine dat zich bezighoudt met actuele sociaalruimtelijke vraagstukken. AGORA is een Nederlands-Vlaams magazine met zowel abonnees als redacteurs aan beide zijden van de grens.

De ambitie van AGORA is onderbelichte en actuele sociaalruimtelijke thema’s op een kritische en leesbare manier over het voetlicht te brengen.  AGORA streeft ernaar deze thema’s te agenderen, een eigenzinnige visie te formuleren en ze in een breder kader plaatsen. AGORA slaat hiermee de brug tussen studenten en gevorderde wetenschappers, tussen wetenschap en praktijk en tussen Nederland en Vlaanderen.  AGORA is hierdoor niet specifiek beleidsgericht, maar wel beleidsrelevant!

In ieder nummer staat een thema centraal.  De thema’s Stedelijke Diversiteit, Antropoceen, Eetculturen, China en Slimme Stad zijn enkele voorbeelden van de afgelopen jaren. Naast de thema-artikelen is er een uitgebreid variagedeelte. Hierin is ruimte voor ingezonden artikelen en voor recensies over boeken en scripties (zie Doe mee!). Iedere AGORA besluit met een column waarin een prominent figuur uit de ruimtelijke sector de ‘vrije ruimte’ krijgt zijn visie, onvrede of verbazing mag uiten.

De redactie bestaat uit planologen, sociaal-geografen, stadssociologen en stedenbouwkundigen in het begin van hun carrière, die actief zijn in de beleidspraktijk of op een universiteit.