finance microfinance/a>
новорижское шале
purchased 1k cheap absolute Instagram click for more info followers

Losse artikelen

De ondergrondse weg naar duurzame steden

Shana Debrock & Maarten van Acker

Onze stedelijke ondergrond is onbekend en onbemind terrein, een letterlijke en figuurlijke black box.
Nochtans zit de grond onder onze voeten bomvol potentie om bij te dragen aan de creatie van meer duurzame steden.

Lees het volledige artikel hier


Spelenderwijs in gesprek over stedelijk voedselbeleid

2021-4 Varia SmaalSara Smaal

Gemeenten kunnen op allerlei manieren sociale meerwaarde realiseren binnen het voedselsysteem van hun stad of regio, mits zij hierbij nauw samenwerken met burgers en lokale stakeholders. Op basis van haar doctoraatsonderzoek ontwikkelde Sara Smaal een bordspel waarmee stedelijke actoren met elkaar in gesprek kunnen gaan over de sociale impact van voedselbeleid en voedselinitiatieven. In dit artikel legt ze uit hoe de RE-ADJUSTool werkt en blikt ze terug op het creatieve proces dat ze heeft doorlopen.

Lees het volledige artikel hier


Terug naar het platteland

Simon Lox, Richard Rijnks, Marieke van der Star en Roos Timmers

Tijdens de coronacrisis leek er een opleving gaande van het platteland. Zou het platteland daadwerkelijk in populariteit toenemen, ook na de coronacrisis? De themaredactie van dit nummer gaat ‘terug naar het platteland’ en staat stil bij de toekomst van werken en wonen op het platteland.

Lees het artikel hier online.


Op je plek in een krimpgebied

2021-3_vdStar en HochstenbachMarieke van der Star en Cody Hochstenbach

Landelijke krimpgebieden staan voor de uitdaging om aantrekkelijke woonplekken te blijven. Wat zorgt ervoor dat inwoners in deze gebieden blijven en juist níet vertrekken? En op welke manier voelen zij zich verbonden met hun woonomgeving?

Lees het volledige artikel hier online.


Hangjongeren als verborgen experten

2021-3 Varia_PotargentEmma Potargent

De stad is bij uitstek een plek voor uitwisseling. Het is een plek waar ‘onbekenden’ elkaar kunnen ontmoeten. De mogelijkheid tot sociale betrokkenheid maakt een stad interessant. Maar wat zijn de gevolgen als de verborgen experten, oftewel de hangjongeren, het minst verwelkomt worden in die publieke ruimte en er zelfs bewust uit geweerd worden?

Lees het artikel hier online.


Erfgoed: ankerpunt of twistpunt?

Bron: Gwydion M. Williams (Flickr / CC BY 2.0)

Bron: Gwydion M. Williams (Flickr / CC BY 2.0)

Rens Jonker, Karim van Knippenberg en Egbert van der Zee

Conflict is inherent aan erfgoed. Er zijn immers veel waarden verbonden aan erfgoed en die kunnen voor iedereen anders zijn. Zo ontstaan er debatten over het al dan niet behouden, hergebruiken of aanpassen van bepaalde gebouwen, objecten en monumenten. De vraag is dan ook hoe om te gaan met deze debatten in een wereld die dialoog steeds vaker mijdt?

Lees het volledige artikel hier online


Erfgoed moet schuren

Hans Renes2021-2 Renes_foto

Erfgoed is niet boerenkool eten en leuke pandjes in de binnenstad, in ieder geval is dat niet wat mij mijn hele loopbaan zo is blijven boeien. Erfgoed is altijd omstreden; het schuurt en moet blijven schuren. Het moet een basis vormen voor discussie over wie we zijn en wie we willen zijn.

Lees het volledige artikel hier online.


Segregatie in Gent en Antwerpen

Foto: Corneel Casier en Jef van den Driessche

Foto: Corneel Casier en Jef van den Driessche

Jorn Koelemaij en Maite Dewinter

Sociaaleconomische ongelijkheden nemen de laatste jaren in veel Europese landen toe, en hetzelfde geldt in zekere mate voor immigratiecijfers. Heeft dit geleid tot een toename van segregatie in Vlaamse steden? Op basis van onderzoek in Gent en Antwerpen blijkt dit voor zowel sociaaleconomische als etnische segregatie mee te vallen.

Lees het artikel hier online.


Gated communities in Nederland: de nabije toekomst?

Bron: Paul Volkmer - Unsplash

Bron: Paul Volkmer – Unsplash

Laura Zopfi en Youri Wesseldijk

Steeds vaker verhuizen Nederlanders naar wijken die op een of andere manier deels van de buitenwereld zijn afgesloten. Wat verklaart de opkomst van gated communities in Nederland? Wat is de rol van beleidsvoering? En wat zijn de sociale gevolgen van dergelijke gemeenschappen?

Lees het artikel hier online


De fiets: niet enkel een wondermiddel

 

Bron: Yves De Bruyckere

Bron: Yves De Bruyckere

Eva van Eenoo, Wesley Gruijthuijsen, Corneel Casier, Arjen Klinkenberg & Koos Fransen

Ruim 10 jaar geleden maakte AGORA een themanummer over de fiets, toen speedpedelecs nog aan sci-fi en virussen aan rampenfilms deden denken. Nodeloos te zeggen dat een update zich opdrong. Hoe gaat het anno 2021 nog met de fiets, en welke nieuwe uitdagingen liggen er op de weg? 

Ontdek het hier in het volledige online artikel.


« Newer EntriesOlder Entries » Items for Page: There are no posts that match the selection criteria.