finance microfinance/a>
новорижское шале
purchased 1k cheap absolute Instagram click for more info followers

Losse artikelen

Duurzaamheid als fantasie

2018-1_ThemaInterview met Erik Swyngedouw door Freke Caset en Laura Baets

Hoe verhoudt de these van het antropoceen zich tot de sociale wetenschappen? AGORA ging in gesprek met geograaf Erik Swyngedouw en noteerde een verontwaardigde en kritische kijk op de dominante wijze waarop het debat gevoerd wordt.

Lees het volledige artikel online


Cameratoezicht. veiligheid en een frisdrank-reclame

Jelle BrandsSONY DSC

In toenemende mate ligt er nadruk op onveiligheid en inzet van toezicht- en controlemaatregelen in het hedendaagse straatbeeld. Deze ontwikkelingen kunnen het gevoel van veiligheid, maar juist ook onveiligheid in de hand werken. Aan de hand van camerabeelden beargumenteert Brands dat die positieve waarden en ervaringen van toezicht niet vergeten moeten worden.

Lees het volledige artikel


Stedelijke diversiteit; een introductie

Foto: Daniel Lobo

Foto: Daniel Lobo

Myrte Hoekstra, Ilona van Breugel, Anouk Tersteeg en Ympkje Albeda

Steden worden steeds diverser wat betreft hun bevolkingssamenstelling en de functies van de stad (werken, wonen, vrije tijd). Wetenschappers spreken in dit kader steeds vaker over de opkomst van superdiverse steden en wijken. In dit themanummer onderzoeken we de betekenis van deze ontwikkeling voor beleidsmakers, bewoners en ondernemers in diverse steden en wijken.

Lees het volledige artikel hier.


Solidariteit in superdiversiteit

Nick Schuermans, Stij2017-4_Schuermansn Oosterlynck, Thomas Swerts, Joke Vandenabeele en Marc Jans

In de voorbije vier jaar zette een multidisciplinair team in Vlaanderen en Brussel een grootschalig onderzoek op naar het samenleven in superdiversiteit. Hoe komt solidariteit tot stand die etnische, economische en culturele grenzen overstijgt?

Lees het volledige artikel online


Wegeninfrastructuur als lens voor het koloniale bouwproject

Laurence Heindry2017-4_Heindryckxckx

Het wegennetwerk is een weinig onderzocht onderwerp in de Afrikaanse transportgeschiedenis, zeker in tegenstelling tot de water-, spoor-, en
luchtvaartinfrastructuur. Nochtans kunnen wegen dienen als sleutels om een complex sociaal-politiek verhaal te brengen over kolonialisme als territoriaal project, in tegenstelling tot het idee van Congolese spoorwegen als katalysator voor koloniale verstedelijking.

Lees het volledige artikel online


Sociaal-ruimtelijke dynamieken van een nieuwe wereldmacht

Jorn Koelemaij 2017-3_Inleidingen Federica Bono

Reeds enige jaren kijken wij vanuit Europa vol ontzag, verbazing, en soms ook afgrijzen naar de ongelofelijke infrastructurele en stedelijke ontwikkelingen in China. Onder huidig president Xi Jinping begint het van oudsher altijd relatief gesloten land zich internationaal ook steeds assertiever op te stellen. Wat heeft de nieuwe status van China voor consequenties, zowel intern als ‘voor ons’?

Lees het volledige artikel online.


Vult China het internationaal leiderschapsvacuüm?

Sarah van HoeyCHNBATT Patrols the Weapons Free Zonemissen

In januari 2017 voerde de Chinese leider Xi Jinping voor het verzamelde kruim van internationale politieke en economische leiders op het Wereld Economisch Forum in Davos een vurig pleidooi voor globalisering en internationale vrijhandel. Werpt het eens zo gesloten China zijn schuchterheid af en treedt het uit de coulissen als nieuwe leider van de internationale orde?

Lees het volledige artikel online.


De Talige Stad

Nesrin El 2017-3_ElAyadiAyadi

De stad is van oudsher een plaats waar verschillende mensen elkaar ontmoeten en daarom ook een plaats waar verschillende talen te horen en te zien zijn. Vanuit de taligheid van de stad kan een beeld gevormd worden over haar sociale diversiteit. Tegelijkertijd spelen individuele taalvaardigheden een belangrijke rol in hoe men deze stad ervaart.

Lees het volledige artikel online


Stedelijk verzet uit onverwachte hoek

Cody Hochstenbach, Woute2017-2_Inleidingr van Gent en Marthe Singelenberg

Klassieke sociale bewegingen en vakbonden zijn de afgelopen decennia minder succesvol geworden in het mobiliseren van verzet. In dit themanummer richten we ons daarom juist op andere vormen van verzet uit onverwachte hoek, georganiseerd door gemarginaliseerde bevolkingsgroepen. Dit verzet neemt veelal subtiele, creatieve en ongebruikelijke vormen aan.

 

Lees het volledige artikel online (pdf)

 

 


Louter Lucht?

Maarten Loopma2017-2_Loopmansns, Filip Marrécau en Anneleen Kenis

In dit stuk brengen we de ruimtelijke ongelijkheid van luchtkwaliteit in Antwerpen in beeld. We tonen hoe deze sociale ongelijkheden weerspiegelt en versterkt. We bespreken hoe actiegroepen (de verbeelding van) deze ruimtelijke ongelijkheid al dan niet mobiliseren in hun initiatieven om luchtkwaliteit op de agenda zetten in de stad.

Lees het volledige artikel online (pdf)


« Newer EntriesOlder Entries » Items for Page: There are no posts that match the selection criteria.