finance microfinance/a>
новорижское шале
purchased 1k cheap absolute Instagram click for more info followers

Varia

2023-1 cover Varia

Hoewel er meestal een thema wordt gekozen, staat het volgende nummer in het teken van VARIA-artikelen. Daarin verkennen we de breedte van het sociaal-ruimtelijk domein en komen er verschillende onderwerpen terug waar AGORA regelmatig over schrijft. Zo wordt er onder andere ingegaan op de woningmarkt in China, en de shortterm huurmarkt in Cuba. Ook kijken we naar toeristische fietsroutes en regionale ontwikkeling en wordt er geschreven over een expeditie naar Spitsbergen. Tevens wordt er ingegaan op duurzame mobiliteit gerelateerd aan de ruimtelijke ordening van steden en kijken we naar het recht op de stad in Kenia. Tot slot besteden we aandacht aan de invloed van opvanglocaties op de integratie van asielzoekers. Een nummer om niet te missen dus!

Voor de inhoudsopgave en online beschikbare delen:

Inhoudsopgave
Redactioneel - Rens Jonker & Wesley Gruijthuijsen
Locatie als middel voor integratie – Mona Fias
Toeristische routes als regionale hefboom – Karin Beckers

Redactioneel: Een uitdagende tijd

Elke AGORA begint met een redactioneel van een van onze hoofdredacteuren. Deze keer kaarten Jens Jonker en Wesley Gruijthuijsen enkele grote hedendaagse uitdagingen aan.

Lees het volledige redactioneel hier

Locatie als middel voor integratie

Centre d'accueil des demandeurs d'asile Fedasil à Jodoigne.

Mona Fias

Het opvangbeleid voor asielzoekers in België functioneert reactief op het aantal asielaanvragen, waardoor vaak op erg korte tijd nieuwe opvangplaatsen voorzien moeten worden. Hierdoor is er weinig ruimte om structureel na te denken over goede locaties voor opvang, terwijl dit een grote impact heeft, onder andere op integratiemogelijkheden.

Lees het volledige artikel hier

Toeristische routes als regionale hefboom

2023-1 varia2

Karin Beckers

Een toeristische route kan aanleiding geven tot regionale ontwikkeling en cohesie. Hoe ontwikkelen bestemmingsmanagers, binnen het gefragmenteerde landschap van toerisme, en met respect voor de eigenheid van de regio, een sociaal en ruimtelijk inclusief product?

Lees het volledige artikel hier