Per spoor

 Per Spoor

Sinds een aantal jaar groeit de aandacht voor alles wat spoort. Steeds meer mensen met vliegschaamte pakken de trein naar Europese bestemmingen waar voordien het vliegtuig het vanzelfsprekende vervoersmiddel was. De Europese Unie werkt aan het verbeteren van het spoornetwerk. Het moet sneller, beter en vaker. Op de politieke agenda staan nieuwe tracés zoals de Lelylijn: een spoorverbinding tussen de Randstad, Noord-Nederland en het Duitse achterland. Binnenkort kan je vanuit Brussel en Amsterdam met de nachttrein naar Berlijn. En ook langs het spoor staan de ontwikkelingen niet stil: AGORA gaat in het volgende nummer met de trein naar verschillende gebiedsontwikkelingen in diverse ‘Spoorzones’. We onderzoeken welke rol de trein en het spoor spelen in maatschappelijke discussies rond onder andere economie, toerisme en de strijd om ruimte. Wat vaststaat, is dat het spoor terug van (nooit) weggeweest is.

Voor de inhoudsopgave en online beschikbare delen:

Inhoudsopgave
Redactioneel - Wesley Gruijthuijsen
Inleidend artikel - Dorien Frinking, Jef Van den Driessche & Demi van Weerdenburg
Vervoersgerichte ruimtelijke ontwikkeling - Matthias Blondia & Greet De Block
Sociale infrastructuur tegen eenzaamheid - Julia Brink, Sander van Lanen & Louise Meijering