finance microfinance/a>
новорижское шале
purchased 1k cheap absolute Instagram click for more info followers

Ondergrondse ruimte

2021-4 CoverIn het dit themanummer verdiept AGORA zich in de grond. In de hedendaagse maatschappij bewegen we ons vaak onbewust tussen boven- en ondergrond. We nemen de ondergrondse metro, gaan uit in een ondergrondse club, parkeren onze auto in een ondergrondse garage en doen inkopen in een ondergronds shoppingcenter. Een geïntegreerde visie op de ondergrondse ruimte ontbreekt echter vaak, en voor ruimtelijke planners is de ondergrond nog al te vaak onbekend en misschien wel  onbemind terrein. Nochtans kan doordacht ondergronds ruimtegebruik een gedeeltelijke oplossing bieden voor grote hedendaagse uitdagingen zoals mobiliteit, klimaat en demografie. In het aankomende themanummer belichten we daarom op kritische wijze wat de kansen, mogelijkheden alsook beperkingen zijn voor ondergronds ruimtegebruik, met het oog op de steeds toenemende druk op de schaarse bovengrondse ruimte. Want zoals Tom Waits het al zong in 1983: there’s a world going on underground.

Voor de inhoudsopgave en online beschikbare artikelen:

Inhoudsopgave (pdf)
Redactioneel - Wesley Gruijthuijsen
Ondergrondse ruimte al een vergeten dimensie- Jef Van den Driessche, Kato Van Speybroeck & Wesley Gruijthuijsen
Ondergrondse weg naar duurzame steden - Shana Debrock & Maarten van Acker
Spelenderwijs in gesprek over stedelijk voedselbeleid – Sara Smaal

Het volledige themanummer is via deze link te bestellen.

Redactioneel: Een stap in het donker?

Elke AGORA begint met een redactioneel van een van onze hoofdredacteuren. Dit keer bespreekt Wesley Gruijthuijsen zijn bewondering voor het ondergrondse en hoe we er in ons dagelijks leven niet aan ontkomen.

Lees het redactionele artikel hier

 

Ondergrondse ruimte als een vergeten dimensie

2021-4 volgend nummer fotoJef Van den Driessche, Kato Van Speybroeck & Wesley Gruijthuijsen

In ons dagelijkse leven bewegen we ons voortdurend en al dan niet bewust doorheen boven- en ondergrondse ruimtes. Ondanks een lange traditie ontbreekt een geïntegreerde visie op ondergrondse ruimtes echter nog vaak. Voor ruimtelijke planners en architecten is de ondergrond eerder onbekend en zelfs onbemind terrein. Nochtans kan doordacht ondergronds ruimtegebruik een troef zijn om duurzamer met de beschikbare, schaarse ruimte om te gaan.

Lees het inleidende artikel van dit themanummer hier

De ondergrondse weg naar duurzame steden

Shana Debrock & Maarten van Acker

Onze stedelijke ondergrond is onbekend en onbemind terrein, een letterlijke en figuurlijke black box.
Nochtans zit de grond onder onze voeten bomvol potentie om bij te dragen aan de creatie van meer duurzame steden.

Lees het volledige artikel hier

Spelenderwijs in gesprek over stedelijk voedselbeleid

2021-4 Varia SmaalSara Smaal

Gemeenten kunnen op allerlei manieren sociale meerwaarde realiseren binnen het voedselsysteem van hun stad of regio, mits zij hierbij nauw samenwerken met burgers en lokale stakeholders. Op basis van haar doctoraatsonderzoek ontwikkelde Sara Smaal een bordspel waarmee stedelijke actoren met elkaar in gesprek kunnen gaan over de sociale impact van voedselbeleid en voedselinitiatieven. In dit artikel legt ze uit hoe de RE-ADJUSTool werkt en blikt ze terug op het creatieve proces dat ze heeft doorlopen.

Lees het volledige artikel hier