finance microfinance/a>
новорижское шале
purchased 1k cheap absolute Instagram click for more info followers

De inclusieve energietransitie

 

2022-3 Cover

In het komende nummer verdiept AGORA zich in de inclusieve energietransitie. De overstap naar een fossielvrij en duurzaam energiesysteem was nog nooit zo relevant als vandaag de dag. Maar hoe doe je dat nu eigenlijk: groene energie delen met je buren, de gemeenschappelijke traphal duurzaam verwarmen, of koken zonder gas? Investeer je beter in wat extra centimeters dakisolatie of in een aansluiting op het warmtenet? Op het eerste zicht wat banale vragen, maar misschien maakt het antwoord op dit soort kwesties wel dat we onze energievoorziening duurzaam én sociaal rechtvaardig krijgen.

Voor de inhoudsopgave en online beschikbare delen:

Inhoudsopgave
Redactioneel - Rens Jonker
Op weg naar een sociaal rechtvaardige energietransitie - Dieter Bruggeman, Griet Juwet & Marieke van der Star
Aardgasvrij wonen in Rotterdam – Daan van der Kolk
Seksende geografen – Valerie De Craene

 

Thuis ouder worden

2022-2 Cover

In het komende nummer verdiept AGORA zich in het thema: thuis ouder worden. Waarom nog naar een rusthuis als je ook thuis ouder kan worden? Met alle schandalen in woonzorgcentra in combinatie met de toenemende vergrijzing lijkt thuis ouder worden het antwoord op alle problemen die het welzijn van ouderen momenteel bedreigen. Goedkoper! Ouderen kunnen in hun vertrouwde omgeving blijven! En familie en buren kunnen een handje toesteken, wat meteen ook het handentekort in de zorg oplost. Thuis ouder worden is goed voor iedereen, zo lijkt het wel. Vanwaar komt dit idee? En vaart iedereen hier wel bij? In het volgende nummer neemt AGORA het thuis ouder worden beleid kritisch onder de loep. Wie zijn de mensen voor wie thuis ouder worden geen kant-en-klare oplossing is? En wat zijn de ruimtelijke implicaties van thuis ouder worden?

Voor de inhoudsopgave en online beschikbare artikelen:

Inhoudsopgave
Redactioneel – Rens Jonker
Zorgen over thuis ouder worden - Valerie De Craene, Wesley Gruijthuijsen, Caroline Beckers & Jakob D’herde
De oudervriendelijke stad in Europa - Erik van Ossenbruggen & Atze Verkennis
Toerisme in het platformtijdperk - Nina Verhage & Egbert van der Zee

Redactioneel: In transitie

Elke AGORA begint met een redactioneel van een van onze hoofdredacteuren. Deze keer blikt Jens Jonker vooruit op de transities van de toekomst (en het heden).

Lees het redactioneel online.

Op weg naar een sociaal rechtvaardige energietransitie

2022-3 Inleidend artikel

Dieter Bruggeman, Griet Juwet & Marieke van der Star

De overstap naar een fossielvrij en duurzaam energiesysteem was nog nooit zo relevant als vandaag de dag. Maar hoe doe je dat nu eigenlijk: groene energie delen met je buren, de gemeenschappelijke traphal duurzaam verwarmen, of koken zonder gas? Investeer je beter in wat extra centimeters dakisolatie of in een aansluiting op het warmtenet? Op het eerste zicht wat banale vragen, maar misschien maakt het antwoord op dit soort kwesties wel dat we onze energievoorziening duurzaam én sociaal rechtvaardig krijgen.

Lees het volledig artikel online.

Aardgasvrij wonen in Rotterdam

2022-3 Thema

Daan van der Kolk

In 2050 is Nederland aardgasvrij. Rotterdam gaat mee in deze ambitie en is sinds 2016 gestart om die transitie te maken. Met de gebiedsaanpakken wordt Rotterdam wijk voor wijk van het aardgas afgehaald en aangesloten op een alternatieve, duurzame warmtevoorziening. Tegelijkertijd richt de gebiedsaanpak zich op veel meer dan alleen het aardgasvrij maken.

Lees het volledig artikel online.