finance microfinance/a>
новорижское шале
purchased 1k cheap absolute Instagram click for more info followers

Redactioneel: Een wereld in verandering

2020-2_coverHoofdredacteur Wesley Gruijthuijsen over actuele trends en ontwikkelingen die steden treffen en doen veranderen. Lees het artikel hier online. 

Anders Wonen

2020_1_CoverDe huidige woningmarkt staat voor een hele reeks uitdagingen. De toenemende diversiteit aan huishoudens, denk aan hulpbehoevende ouderen en alleenstaanden, botst met het standaardaanbod van massa-nieuwbouw, villawijken en appartementencomplexen. Verduurzaming van woningen naar energie-efficiëntie moet dringend opgeschaald worden. Betaalbaarheid staat al jaren hoog op de agenda, en discriminatie op de woonmarkt blijft een groot probleem. Maar er zijn alternatieven voor dit falende systeem. Met Community Land Trusts, wooncoöperaties en co-housing zoeken burgers naar betaalbare en inclusieve woonoplossingen. Nieuwe woontypologieën brengen ouderen, migranten of studenten samen. Collectieve renovatietrajecten maken bestaande woningen klaar voor de toekomst en willen duurzaamheid bereikbaar maken voor alle lagen van de woningmarkt. Met dit nummer brengt AGORA deze vernieuwende initiatieven samen en biedt zo een blik op wat wonen in de toekomst kan betekenen.  

Bestel dit nummer nu hier.

Voor de inhoudsopgave en online beschikbare artikelen:

Inhoudsopgave (pdf)
Redactioneel - door Demi van Weerdenburg
Hedendaagse alternatieven voor de hardnekkige wooncrisis – door Joren Sansen, Griet Juwet, Laura Deruytter & Wesley Gruijthuijsen
De opmars van de internationale community land trust beweging -  door Line Algoed en Geert De Pauw 

Opleving en verval in Scheveningen - door Egbert van der Zee & Leon Klomp 
Bouwen aan een inclusieve samenleving - door Mirthe Biemans (Vrije Ruimte)

Hedendaagse alternatieven voor de hardnekkige wooncrisis

Joren Sansen, Grie2020_1_Sansen, Juwet, Deruytter &  Gruijthuijsent Juwet, Laura Deruytter & Wesley Gruijthuijsen

De zoektocht naar oplossingen voor de falende woningmarkt is terug van nooit weggeweest. In plaats van de oorzaken van de wooncrisis opnieuw uitgebreid te bespreken, wil dit AGORA-nummer het podium geven aan modellen die ‘anders’ zijn dan de dominante woonvormen. Tonen zij de weg naar duurzaam en sociaal wonen?

Lees dit artikel hier online.

De opmars van de internationale community land trust beweging

2020_1_Algoed en De PauwLine Algoed en Geert De Pauw

Terwijl wereldwijd woningprijzen stijgen, slagen Community Land Trusts (CLT’s) erin om betaalbaar wonen mogelijk te maken. Gemeenschappelijke grondeigendom, anti-speculatieve voorwaarden en collectief beheer zijn essentiële ingrediënten hiervoor. Dit artikel kijkt naar de opkomst van de internationale beweging van CLT’s, met specifieke aandacht voor de CLT’s van Brussel en San Juan, Puerto Rico. Vanuit deze voorbeelden wordt onderzocht wat de rol van CLT’s in België en Nederland kan zijn, en welke rol ze kunnen spelen in de context van informele wijken in het Globale Zuiden.

Lees het artikel hier online.

Opleving en verval in Scheveningen

2020_1_van der Zee & KlompEgbert van der Zee & Leon Klomp 

Scheveningen was ooit de meest succesvolle toeristische bestemming in de wijde regio. De eens zo statige badplaats beweegt echter al een halve eeuw tussen verval en opleving. Met een mix van nostalgie en dromen op betere tijden wordt er steeds weer publieke wilskracht en (lokaal) privaat kapitaal gevonden om de bestemming van de ondergang te behoeden, maar voor hoe lang nog?

Lees dit artikel hier online.