Stedelijke Diversiteit

Steden in de Westerse weCover_2017-4reld worden steeds diverser. Onderzoekers spreken van toenemend super-diverse of hyper-diverse steden en wijken, waarmee ze benadrukken dat zowel tussen als binnen groepen grote verschillen bestaan in termen van demografische kenmerken, sociale identificaties (bijvoorbeeld op het gebied van gender en klasse), juridische status, attitudes (bijvoorbeeld zeer religieus of niet), ruimtelijk gedrag (gebruik maken van de buurt of niet), en leefstijl (de een is bijvoorbeeld meer op een stedelijk leven gericht dan de ander). Beleidsmakers zien zich in toenemende mate geconfronteerd met deze groeiende diversiteit en vragen zich af welk beleid in die steeds meer diverse samenleving mogelijk en effectief is. Dit themanummer van AGORA verdiept zich in de betekenis van de toenemend complexe stedelijke diversiteit voor beleidsmakers, bewoners en ondernemers. De gastredacteuren interviewen beleidsexperts in de Vlaamse en Nederlandse context over hun visie op bestaand diversiteitsbeleid en recenseren het nieuwste boek van Richard Florida ‘The New Urban Crisis’. In verschillende artikelen is er aandacht voor de percepties en ervaringen van bewoners en ondernemers in diverse wijken.

Bestel dit nummer nu hier.

Voor de inhoudsopgave en online beschikbare artikelen:
Inhoudsopgave (pdf)
Redactioneeldoor Jorn Koelemaij
Stedelijke diversiteit; een introductiedoor Myrte Hoekstra, Ilona van Breugel, Anouk Tersteeg en Ympkje Albeda
Solidariteit door Superdiversiteit- door Nick Schuermans, Stijn Oosterlynck, Thomas Swerts, Joke Vandenabeele en Marc Jans
Wegeninfrastructuur als lens voor het koloniale bouwproject – door Laurence Heindryckx
Plannen was/is/wordt leiden- door Terry van Dijk  (rubriek ‘Vrije Ruimte’).

Redactioneel: Diverse Diversiteit

Jorn Koelemaij

Dat diversiteit een moeilijk te definiëren term is, staat voor Jorn Koelemaij buiten kijf. Want ook al worden steden steeds diverser, dit wordt lang niet door iedereen zo ervaren. In dit redactioneel bespreekt Koelemaij zijn eigen ervaringen als inleiding op het themanummer.

Bron: Zoë Cochia

Bron: Zoë Cochia

Lees het volledige artikel hier

Stedelijke diversiteit; een introductie

Foto: Daniel Lobo

Foto: Daniel Lobo

Myrte Hoekstra, Ilona van Breugel, Anouk Tersteeg en Ympkje Albeda

Steden worden steeds diverser wat betreft hun bevolkingssamenstelling en de functies van de stad (werken, wonen, vrije tijd). Wetenschappers spreken in dit kader steeds vaker over de opkomst van superdiverse steden en wijken. In dit themanummer onderzoeken we de betekenis van deze ontwikkeling voor beleidsmakers, bewoners en ondernemers in diverse steden en wijken.

Lees het volledige artikel hier.

Solidariteit in superdiversiteit

Nick Schuermans, Stij2017-4_Schuermansn Oosterlynck, Thomas Swerts, Joke Vandenabeele en Marc Jans

In de voorbije vier jaar zette een multidisciplinair team in Vlaanderen en Brussel een grootschalig onderzoek op naar het samenleven in superdiversiteit. Hoe komt solidariteit tot stand die etnische, economische en culturele grenzen overstijgt?

Lees het volledige artikel online

Wegeninfrastructuur als lens voor het koloniale bouwproject

Laurence Heindry2017-4_Heindryckxckx

Het wegennetwerk is een weinig onderzocht onderwerp in de Afrikaanse transportgeschiedenis, zeker in tegenstelling tot de water-, spoor-, en
luchtvaartinfrastructuur. Nochtans kunnen wegen dienen als sleutels om een complex sociaal-politiek verhaal te brengen over kolonialisme als territoriaal project, in tegenstelling tot het idee van Congolese spoorwegen als katalysator voor koloniale verstedelijking.

Lees het volledige artikel online