Redactioneel: Collectief verzet een Mythe?

Jorn KoelemFlickr - Beryl_snwaij

Steden zijn nog altijd plekken zijn van verbroedering en verzet, maar ook van diversiteit en onderling conflict.

Lees het volledige artikel online (pdf)

Stedelijk verzet

Lange tijd is de2017.2_cover veronderstelling dat fundamentele politieke tegenstellingen achterhaald zijn. Politiek zou zijn verworden tot het domein van technocratische discussies binnen gestelde kaders (parlementen). Hoewel vakbonden en klassieke linkse protestbewegingen aan invloed lijken te hebben ingeboet, is het verzet tegen de politieke consensus van de vrije markt niet weg. Het volgend themanummer richt zich op nieuwe ‘tegenbewegingen’. Hierbij richten we ons niet op het standaardrepertoire van de grote sociale bewegingen, maar juist op zoek gaan naar verzet uit onverwachte hoek – door bevolkingsgroepen die anders niet zo snel geassocieerd worden met verzet. Wie zijn deze groepen en hoe uiten zij hun verzet tegen het neo-liberale gemeengoed? De stad speelt hierbij een cruciale rol als incubator voor verzet. De gastauteurs in dit nummer belichten mobilisering van zeer verschillende bevolkingsgroepen in zeer verschillende steden, die zich op subtiele of juist lawaai-achtige wijze weerbaar opstellen.

Bestel dit nummer nu hier.

Voor de inhoudsopgave en online beschikbare artikelen:

Inhoudsopgave (pdf)
Redactioneel door Jorn Koelemaij
Stedelijk verzet uit onverwachte hoek door Cody Hochstenbach, Wouter van Gent en Marthe Singelenberg
Louter Lucht? door Maarten Loopmans, Filip Marrécau en Anneleen Kenis

Varia:
De geograaf in de maatschappij: toen, nu en later door Ramon Holle (De Geograaf)
Ruimtelijke ordening en maakbaarheid - door Jochem de Vries  (rubriek ‘Vrije Ruimte’).

Stedelijk verzet uit onverwachte hoek

Cody Hochstenbach, Woute2017-2_Inleidingr van Gent en Marthe Singelenberg

Klassieke sociale bewegingen en vakbonden zijn de afgelopen decennia minder succesvol geworden in het mobiliseren van verzet. In dit themanummer richten we ons daarom juist op andere vormen van verzet uit onverwachte hoek, georganiseerd door gemarginaliseerde bevolkingsgroepen. Dit verzet neemt veelal subtiele, creatieve en ongebruikelijke vormen aan.

 

Lees het volledige artikel online (pdf)

 

 

Louter Lucht?

Maarten Loopma2017-2_Loopmansns, Filip Marrécau en Anneleen Kenis

In dit stuk brengen we de ruimtelijke ongelijkheid van luchtkwaliteit in Antwerpen in beeld. We tonen hoe deze sociale ongelijkheden weerspiegelt en versterkt. We bespreken hoe actiegroepen (de verbeelding van) deze ruimtelijke ongelijkheid al dan niet mobiliseren in hun initiatieven om luchtkwaliteit op de agenda zetten in de stad.

Lees het volledige artikel online (pdf)

De geograaf in de maatschappij: toen, nu en later

Ramon Holle2017-2_Holle

Wat is sociale geografie en wat kun je ermee worden? Regelmatig kreeg afgestudeerd geograaf
Ramon Holle deze vraag. Reden voor hem om een online platform te beginnen dat laat zien wat een
geograaf doet en kan. Voor AGORA duikt hij in het verleden van de wetenschap. Hoe is de geograaf
geworden tot wat hij is?

Lees het volledige artikel online (pdf)