finance microfinance/a>
новорижское шале
purchased 1k cheap absolute Instagram click for more info followers

Terug naar het platteland

2021_3 coverIn het licht van de corona-pandemie staat het platteland weer in de schijnwerpers. Doordat veel mensen meer tijd thuis doorbrachten, werd de kwaliteit van de woonplek een belangrijker onderdeel van de afweging stad / platteland. Het contrast met de beeldvorming in de periode tot 2020 is heel scherp. Vooraf aan de coronacrisis kwakkelde het platteland, het vergrijsde, ontvolkte, en de dekkingsgraad van de voorzieningen holde achteruit. In het volgende nummer kijken we naar de stand van zaken van de belangrijkste ontwikkelingen op het platteland van voor 2020 en verbinden deze met de ontwikkelingen van nu. We staan stil bij wat mensen bindt met het platteland, welke zaken belangrijk zijn voor de kwaliteit van wonen, werken, en leven, en blikken vooruit op wat het platteland in de aankomende jaren staat te wachten. Kortom, na lange tijd gaat AGORA terug naar het platteland: waar staan we en welke kant gaat het op.

Bestel dit nummer nu hier.

Voor de inhoudsopgave en online beschikbare artikelen:

Inhoudsopgave (pdf)
Redactioneel - Demi van Weerdenburg
Terug naar het platteland – Simon Lox, Richard Rijnks, Marieke van der Star en Roos Timmers
Hangjongeren als verborgen experten – Emma Potargent
De klimaatcrisis vraagt om meer ambitieuze en gezamenlijke actie – Ina Horlings (rubriek ‘Vrije Ruimte’) 

Terug naar het platteland

Simon Lox, Richard Rijnks, Marieke van der Star en Roos Timmers

Tijdens de coronacrisis leek er een opleving gaande van het platteland. Zou het platteland daadwerkelijk in populariteit toenemen, ook na de coronacrisis? De themaredactie van dit nummer gaat ‘terug naar het platteland’ en staat stil bij de toekomst van werken en wonen op het platteland.

Lees het artikel hier online.

Op je plek in een krimpgebied

2021-3_vdStar en HochstenbachMarieke van der Star en Cody Hochstenbach

Landelijke krimpgebieden staan voor de uitdaging om aantrekkelijke woonplekken te blijven. Wat zorgt ervoor dat inwoners in deze gebieden blijven en juist níet vertrekken? En op welke manier voelen zij zich verbonden met hun woonomgeving?

Lees het volledige artikel hier online.

Hangjongeren als verborgen experten

2021-3 Varia_PotargentEmma Potargent

De stad is bij uitstek een plek voor uitwisseling. Het is een plek waar ‘onbekenden’ elkaar kunnen ontmoeten. De mogelijkheid tot sociale betrokkenheid maakt een stad interessant. Maar wat zijn de gevolgen als de verborgen experten, oftewel de hangjongeren, het minst verwelkomt worden in die publieke ruimte en er zelfs bewust uit geweerd worden?

Lees het artikel hier online.

Vrije Ruimte: de klimaatcrisis vraagt om meer actie

Ina Horlings2021-3_Vrije Ruimte_Horlings

In Vrije Ruimte uit een prominent figuur uit de ruimtelijke sector zijn of haar visie, onvrede of verbazing; eenmalig en zonder restricties. Dit keer Ina Horlings over waarom er niet meer actie ondernomen wordt om de klimaatcrisis op te lossen. 

Lees de Vrije Ruimte hier online