Slimme stad

2017-1_cover

Van de Smartphone in je zak tot de Slimme thermostaat in je huiskamer: slimme technologie wordt steeds belangrijker in ons dagelijks leven.De exponentiële groei van beschikbare data en technologische ontwikkelingen om data te verwerken tot slimme toepassingen zorgen voor een revolutie in de ruimtelijke ordening. Onder de noemer ‘smart cities’ experimenteren steden over de hele wereld met de implementatie van slimme technologie om de leefbaarheid voor hun bewoners te vergroten, aantrekkelijker te worden voor bedrijven en om openbaar bestuur en ruimtelijke ordening efficiënter en trefzekerder te organiseren. In het themanummer ‘Slimme stad’ wordt ingegaan op de zin en onzin achter het idee van smart cities. Naast een kritische reflectie op dit moeilijk te definiëren concept, wordt er gekeken naar manieren waarop beleidsmakers en bedrijven in België en Nederland op dit moment bezig zijn om een stad slimmer te maken.

Bestel dit nummer nu hier.

Voor de inhoudsopgave en online beschikbare artikelen:

Inhoudsopgave (pdf)
Redactioneel door Marianne de Beer
De slimme stad door Lisanne de Wijs, Demi van Weerdenburg en Marianne de Beer
Gent: stad van Slimme mensen door Egbert van der Zee en Josine Maaskant

Varia:
Een krappere leefwereld in Ierse steden door Sander van Lanen
Veiligheids paradox – door  Jannemarie de Jonge (rubriek ‘Vrije Ruimte’).

De Slimme Stad

Lisanne de WiLange Viestraat in Utrechtjs, Demi van Weerdenburg en Marianne de Beer

‘Smart’ of slim is het nieuwe toverwoord voor steden wereldwijd. Er bestaat echter geen eenduidige definitie voor dit containerbegrip. Met het groeiende gebruik van de term ‘smart’ enerzijds en de variatie aan definities van een slimme stad anderzijds, is het geen wonder dat het concept veel vragen oproept.

Lees het volledige artikel online (pdf)

Gent: Stad van Slimme Mensen

Intervie2017-1-Gentw met Karl-Filip Coenegrachts
door Egbert van der Zee en Josine Maaskant 

Veel steden in Vlaanderen en Nederland profileren zichzelf tegenwoordig als slim. Ze focussen op de nieuwste technologische ontwikkelingen. “Als je jezelf niet profileert als Smart, dan besta je niet” stelt Karl-Filip Coenegrachts, strategisch coördinator van de stad Gent. In de smart city Gent staat niet de technologie maar de burger centraal.

Lees het volledige artikel online (pdf)

 

Een krappere leefwereld in Ierse steden

Sander van Lanen2017-1_VanLanen

Voor jongvolwassenen in Ierse achterstandswijken zijn de gevolgen van overheidsbezuinigingen meer dan alleen economisch. Een samenspel van maatregelen vermindert de absolute en
kwalitatieve mogelijkheden die stedelijk leven hen biedt. Deze ‘verkrapping’ van hun leefwereld wordt niet veroorzaakt door concrete regelgeving, maar is een gevolg van de structurele context van de ‘bezuinigingsstad’.

Lees het volledige artikel online (pdf)

 

Vrije Ruimte: Veiligheids paradox

2017-1_VR

Jannemarie de Jonge

In Vrije Ruimte uit een prominent figuur uit de ruimtelijke sector zijn visie, onvrede of verbazing; eenmalig en zonder restricties. Deze keer Jannemarie de Jonge over veiligheidsstrategieën in bouwen en ruimtelijk ontwerp.

Lees het volledige artikel online (pdf)