finance microfinance/a>
новорижское шале
purchased 1k cheap absolute Instagram click for more info followers

Nieuwe Steden

2020-2_coverDe laatste jaren is er een revival gaande van ‘master-planned’, ‘mixed-use’ megaprojecten in opkomende economieën, die niet zelden worden aangeprezen als ‘the new smart-, tech- of global city’. Deze statusprojecten worden gezien als drivers van de nationale economie en vertegenwoordigen het vooruitgangsdenken van overheden, investeerders en stedelijke elites. Tegelijkertijd belichamen ze een escapistische vlucht van de ‘problemen’ van de bestaande steden en de groeiende ongelijkheid. In het komende nummer van AGORA ligt de focus op deze grootschalige stads- en vastgoedontwikkelingen in het Mondiale Zuiden. We onderzoeken waar deze ‘nieuwe (satelliet)steden’ en projecten precies uit de grond worden gestampt, en gaan ook dieper in op de hoe- en waarom vragen erachter. Welke actoren spelen actieve rollen in zowel het faciliteren als het financieren ervan? Hoe worden dergelijke projecten gelegitimeerd, en in hoeverre worden ze daadwerkelijk gerealiseerd? De reis voert ons vooral door Sub-Sahara Afrika, maar ook door Marokko en China. Naast de nodige kritische reflecties bevat het nummer een aantal suggesties voor toekomstige verbeterpunten. Kortom: een actueel thema in een in rap tempo verstedelijkende wereld.

Bestel dit nummer nu hier.

Voor de inhoudsopgave en online beschikbare artikelen:

Inhoudsopgave (pdf)
Redactioneel - Wesley Gruijthuijsen
Nieuwe steden: waar, hoe en waarom – Jorn Koelemaij, Yves van Leynseele en Marco Bontje
Bouwen op boerengrond in Mozambique – Murtah Shannon
Airbnb: het perspectief van aanbieders – Wesley Gruijthuijsen (scriptierecensie)
Van representatie naar participatie en co-creatie – Floor Ziegler (rubriek ‘Vrije Ruimte’)

Nieuwe steden: waar, hoe en waarom

Jorn Koelema2020-2_Koelemaij_et_alij, Yves van Leynseele en Marco Bontje

Sinds het begin van deze eeuw duiken in toenemende mate ambitieuze plannen op voor ‘nieuwe steden’. Zeker in snel verstedelijkende gebieden in het mondiale Zuiden zijn grootschalige vastgoedontwikkelingsprojecten populair. Deze hebben vaak het doel een land ‘op de kaart’ te zetten. Maar wat betekent dit nu eigenlijk precies? Hoe zien deze ‘nieuwe steden’ van de 21e-eeuw eruit? Wie zitten er achter deze projecten, en wie zijn de uiteindelijke winnaars en verliezers?

Lees het artikel hier online.

Bouwen op boerengrond in Mozambique

Murtah S2020_2_Shannonhannon

De recente toename aan masterplannen en infrastructuurprojecten in Afrika heeft een nieuw tijdperk van stedelijke ontwikkeling ingeluid. Deze stedelijke ontwikkelingsinterventies hebben echter verregaande gevolgen voor bestaande landgebruikers, wiens onteigening vaak aan de basis ligt van Afrika’s nieuwe steden.

Lees het artikel hier online.

Scriptierecensie – Airbnb: het perspectief van aanbieders

2020-2_Gruijthuijsen_afbeeldingWesley Gruijthuijsen

Airbnb mag dan een hot-topic zijn, wanneer het over Vlaanderen en Brussel gaat is onze kennis beperkt. Dat geldt in het bijzonder wanneer het gaat over het perspectief van de hotelsector en aanbieders van Airbnb. Enkele scripties en eigen onderzoek proberen dit hiaat deels in te vullen.

Lees de scriptierecensie online.

Van representatie naar participatie en co-creatie

2020_2_Ziegler_afbeeldingFloor Ziegler

In Vrije Ruimte uit een prominent figuur uit de ruimtelijke sector zijn of haar visie, onvrede of verbazing; eenmalig en zonder restricties. Dit keer Floor Ziegler over participatie en co-creatie. 

Lees het volledige artikel online