Thuis ouder worden

2022-2 Cover

In het komende nummer verdiept AGORA zich in het thema: thuis ouder worden. Waarom nog naar een rusthuis als je ook thuis ouder kan worden? Met alle schandalen in woonzorgcentra in combinatie met de toenemende vergrijzing lijkt thuis ouder worden het antwoord op alle problemen die het welzijn van ouderen momenteel bedreigen. Goedkoper! Ouderen kunnen in hun vertrouwde omgeving blijven! En familie en buren kunnen een handje toesteken, wat meteen ook het handentekort in de zorg oplost. Thuis ouder worden is goed voor iedereen, zo lijkt het wel. Vanwaar komt dit idee? En vaart iedereen hier wel bij? In het volgende nummer neemt AGORA het thuis ouder worden beleid kritisch onder de loep. Wie zijn de mensen voor wie thuis ouder worden geen kant-en-klare oplossing is? En wat zijn de ruimtelijke implicaties van thuis ouder worden?

Voor de inhoudsopgave en online beschikbare artikelen:

Inhoudsopgave
Redactioneel – Rens Jonker
Zorgen over thuis ouder worden - Valerie De Craene, Wesley Gruijthuijsen, Caroline Beckers & Jakob D’herde
De oudervriendelijke stad in Europa - Erik van Ossenbruggen & Atze Verkennis
Toerisme in het platformtijdperk - Nina Verhage & Egbert van der Zee