finance microfinance/a>
новорижское шале
purchased 1k cheap absolute Instagram click for more info followers

Erfgoed en conflict

juli 7, 2021 in Themanummer door Marianne de Beer

Conflict is inherent 2021-2 Cover-1aan erfgoed. Er zijn immers veel waarden verbonden aan erfgoed en die kunnen voor iedereen anders zijn. Zo ontstaan er debatten over het al dan niet behouden, hergebruiken of aanpassen van bepaalde gebouwen, objecten en monumenten. Dit kan gaan over een groep bezorgde buurtbewoners die vragen heeft bij de herbestemming van de kerk in haar wijk maar bijvoorbeeld ook over de vernietiging van cultureel erfgoed in oorlogstijd. Tevens zien we de laatste tijd steeds nadrukkelijkere pleidooien voor ‘dekolonisatie’ en ‘meerstemmigheid’ van erfgoed met name rondom standbeelden en straatnamen. Deze discussies zijn een uiting dat erfgoed voor veel mensen leeft en in die zin zijn ze positief. Maar het gevaar schuilt erin dat de discussies dreigen te verworden tot patstellingen. Om te komen tot gedragen erfgoed(beleid) is het daarom belangrijk om verschillende stemmen aan het woord te laten en deze met elkaar in dialoog te brengen. In het AGORA-themanummer ‘erfgoed en conflict’ gaan we dan ook dieper in op de vraag: hoe kun je de veelstemmigheid en emoties rondom erfgoed een plek geven in het denken over, en de omgang met erfgoed?

Bestel dit nummer nu hier.

Voor de inhoudsopgave en online beschikbare artikelen:
Inhoudsopgave (pdf)
RedactioneelDemi van Weerdenburg
Erfgoed: ankerpunt of twistpunt? – Rens Jonker, Karim van Knippenberg en Egbert van der Zee
Erfgoed moet schuren – Hans Renes
Segregatie in Gent en Antwerpen - Jorn Koelemaij en Maite Dewinter
Gated communities in Nederland: de nabije toekomst? - Laura Zopfi en Youri Wesseldijk

Ruimte voor de fiets

mei 24, 2021 in Themanummer door Marianne de Beer

Dovile Ramoskaite (Unsplash)

Dovile Ramoskaite (Unsplash)

Velen onder ons gebruikten de fiets al dagelijks, om naar het werk te gaan, of ter ontspanning. Sommigen ontdekten de fiets (of de e-bike) pas meer recent, bijvoorbeeld uit angst voor corona-besmettingen in het openbaar vervoer. In sommige Nederlandse en Vlaamse steden wordt de druk op bepaalde fietsinfrastructuur nog groter, waar in andere gebieden in de wereld deze infrastructuur juist volledig ontbreekt. Uitdagingen genoeg dus! In dit themanummer wordt bijvoorbeeld stilgestaan bij recente evoluties in het Vlaamse, Brusselse en Nederlandse fietsbeleid en kijken we met een historische blik naar de opkomst van de fiets in Nederland en hoe dat zich verhoudt tot hedendaags activisme in Vlaanderen en Brussel.  We kijken ook verder dan fietsen in Nederland en België alleen. Wat betekent de fiets bijvoorbeeld in het dagelijks leven van iemand aan de andere kant van de wereld? Kortom: een frisse blik op een nog altijd belangrijk én actueel onderwerp.

Bestel dit nummer nu hier.


Voor de inhoudsopgave en online beschikbare artikelen:
Inhoudsopgave (pdf)
Redactioneel - Wesley Gruijthuijsen
De fiets: niet enkel een wondermiddel – Eva van Eenoo, Wesley Gruijthuijsen, Corneel Casier, Arjen Klinkenberg & Koos Fransen
Fietsactivisme in Nederland – Manuel Stoffers
Jeugbeweging als heterotopie? – Marjan Moris, Xin Pan, Lara Speijer, Mirjam Bussels, Sam Janssen & Maarten Loopmans
Compactere en vitale binnensteden – Cees-Jan Pen (rubriek ‘Vrije Ruimte’)

Lust en Liefde

januari 24, 2021 in Themanummer door Marianne de Beer

2020_4-coverHet romantische en seksuele leven speelt, als onderdeel van ons sociaal leven, zich ook grotendeels ruimtelijk af. Zelfs wanneer het gaat om online datingapps, wordt nog wel eens vergeten dat deze verbonden zijn met fysieke ontmoetingen en nabijheid. In dit themanummer duiken we in de ruimtelijke wereld van lust en liefde. We kijken bijvoorbeeld hoe alledaagse ruimtelijke vraagstukken een impact hebben op ons liefdesleven. Zo kan krapte op de woningmarkt, met weinig opties om alleen te wonen, ervoor zorgen dat koppels (ongewenst) sneller dan gepland gaan samenwonen. Maar wie weet opent het ook mogelijkheden voor nieuwe, non-monogame relatievormen. En hoewel de ruimte letterlijk ruimte schept voor romantische en seksuele ontmoetingen, kan het deze ook beperken, teniet doen of afschrikken. Denk hierbij aan publieke ruimte die vaak enkel is gericht op hetero’s, maar evengoed aan seksueel geweld. Of neem nu de coronapandemie, waardoor de afgelopen maanden de ruimte voor lust en liefde vaak beperkt is geworden tot het eigen huis of de onmiddellijke omgeving.  AGORA gaat in dit themanummer op zoek naar bekende en minder bekende plekken waar lust en liefde tot uiting komen.

Bestel dit nummer nu hier.

Voor de inhoudsopgave en online beschikbare artikelen:
Inhoudsopgave (pdf)
Redactioneel – Wesley Gruijthuijsen
Lust en liefde voorbij de slaapkamer – Sander van Lanen, Emiel Maliepaard, Valerie de Craene en Wesley Gruijthuijsen
Verhitte woningmarkt: intimiteit en instemming – Faith MacNeil Taylor
Toeristisch gedrag in Ljubljana – Sanne Jasker, Valentijn As en Egbert van der Zee
Ruimte voor de European Green Deal – Hans Bruyninckx (Rubriek ‘Vrije Ruimte’)

 

Electorale geografie

november 1, 2020 in Themanummer door Marianne de Beer

2020-3 coverNeem een willekeurige nieuwsshow vlak na lokale of nationale verkiezingen, en de kans is groot dat je exitpolls of resultaten aan de hand van kleuren of diagrammen op een kaart geprojecteerd ziet. Veel meer dan de partij met de meeste stemmen in een bepaalde gemeente of regio wordt er echter zelden getoond. Tenminste, tot enkele jaren geleden. De laatste jaren halen inzichten uit electorale geografie wel vaker mainstream media. Wie herinnert zich niet de vele analyses en kaarten rond het Brexitreferendum en welke regio’s‘leave’ of ‘remain’ stemden? Amerikaanse presidentsverkiezingen lijken dan weer termen als swing states in onze collectieve kennis te steken.
Analyses over waarom mensen wel of niet stemmen in bepaalde regio’s, of het verband tussen stemkeuze en woonplaats, lijken meer en meer aan belang te winnen. AGORA onderzoekt waar deze toenemende interesse vandaan komt, en wat we kunnen leren van electorale geografie om huidige tendensen in de maatschappij te verklaren. Inspiratie genoeg, na de recente verkiezingen in België, de aankomende Tweedekamerverkiezingen in Nederland, en stijgend populisme wereldwijd.
Bestel dit nummer nu hier.

Voor de inhoudsopgave en online beschikbare artikelen:
Inhoudsopgave (pdf)
Redactioneel - Demi van Weerdenburg
Ook electorale geografie is niet (politiek) neutraal – Suzanne Akkerhuis, Valerie De Craene en Suzanne Lansbergen
Meer dan mooie kaarten! – Virginie Mamadouh
De voedseltuin is altijd groener aan de overkant - Sara Smaal
Erfgoed en Geografie: een verfrissende match – Dominique Vanneste (rubriek ‘de Klassieker’)

 

 

Nieuwe Steden

juni 17, 2020 in Themanummer door Marianne de Beer

2020-2_coverDe laatste jaren is er een revival gaande van ‘master-planned’, ‘mixed-use’ megaprojecten in opkomende economieën, die niet zelden worden aangeprezen als ‘the new smart-, tech- of global city’. Deze statusprojecten worden gezien als drivers van de nationale economie en vertegenwoordigen het vooruitgangsdenken van overheden, investeerders en stedelijke elites. Tegelijkertijd belichamen ze een escapistische vlucht van de ‘problemen’ van de bestaande steden en de groeiende ongelijkheid. In het komende nummer van AGORA ligt de focus op deze grootschalige stads- en vastgoedontwikkelingen in het Mondiale Zuiden. We onderzoeken waar deze ‘nieuwe (satelliet)steden’ en projecten precies uit de grond worden gestampt, en gaan ook dieper in op de hoe- en waarom vragen erachter. Welke actoren spelen actieve rollen in zowel het faciliteren als het financieren ervan? Hoe worden dergelijke projecten gelegitimeerd, en in hoeverre worden ze daadwerkelijk gerealiseerd? De reis voert ons vooral door Sub-Sahara Afrika, maar ook door Marokko en China. Naast de nodige kritische reflecties bevat het nummer een aantal suggesties voor toekomstige verbeterpunten. Kortom: een actueel thema in een in rap tempo verstedelijkende wereld.

Bestel dit nummer nu hier.

Voor de inhoudsopgave en online beschikbare artikelen:

Inhoudsopgave (pdf)
Redactioneel - Wesley Gruijthuijsen
Nieuwe steden: waar, hoe en waarom – Jorn Koelemaij, Yves van Leynseele en Marco Bontje
Bouwen op boerengrond in Mozambique – Murtah Shannon
Airbnb: het perspectief van aanbieders – Wesley Gruijthuijsen (scriptierecensie)
Van representatie naar participatie en co-creatie – Floor Ziegler (rubriek ‘Vrije Ruimte’)