finance microfinance/a>
новорижское шале
purchased 1k cheap absolute Instagram click for more info followers

Varia

juni 7, 2023 in Themanummer door Céline Van Migerode

2023-1 cover Varia

Hoewel er meestal een thema wordt gekozen, staat het volgende nummer in het teken van VARIA-artikelen. Daarin verkennen we de breedte van het sociaal-ruimtelijk domein en komen er verschillende onderwerpen terug waar AGORA regelmatig over schrijft. Zo wordt er onder andere ingegaan op de woningmarkt in China, en de shortterm huurmarkt in Cuba. Ook kijken we naar toeristische fietsroutes en regionale ontwikkeling en wordt er geschreven over een expeditie naar Spitsbergen. Tevens wordt er ingegaan op duurzame mobiliteit gerelateerd aan de ruimtelijke ordening van steden en kijken we naar het recht op de stad in Kenia. Tot slot besteden we aandacht aan de invloed van opvanglocaties op de integratie van asielzoekers. Een nummer om niet te missen dus!

Voor de inhoudsopgave en online beschikbare delen:

Inhoudsopgave
Redactioneel - Rens Jonker & Wesley Gruijthuijsen
Locatie als middel voor integratie – Mona Fias
Toeristische routes als regionale hefboom – Karin Beckers

Thuis ouder worden

april 26, 2023 in Themanummer door Roos Timmers

2022-2 Cover

In het komende nummer verdiept AGORA zich in het thema: thuis ouder worden. Waarom nog naar een rusthuis als je ook thuis ouder kan worden? Met alle schandalen in woonzorgcentra in combinatie met de toenemende vergrijzing lijkt thuis ouder worden het antwoord op alle problemen die het welzijn van ouderen momenteel bedreigen. Goedkoper! Ouderen kunnen in hun vertrouwde omgeving blijven! En familie en buren kunnen een handje toesteken, wat meteen ook het handentekort in de zorg oplost. Thuis ouder worden is goed voor iedereen, zo lijkt het wel. Vanwaar komt dit idee? En vaart iedereen hier wel bij? In het volgende nummer neemt AGORA het thuis ouder worden beleid kritisch onder de loep. Wie zijn de mensen voor wie thuis ouder worden geen kant-en-klare oplossing is? En wat zijn de ruimtelijke implicaties van thuis ouder worden?

Voor de inhoudsopgave en online beschikbare artikelen:

Inhoudsopgave
Redactioneel – Rens Jonker
Zorgen over thuis ouder worden - Valerie De Craene, Wesley Gruijthuijsen, Caroline Beckers & Jakob D’herde
De oudervriendelijke stad in Europa - Erik van Ossenbruggen & Atze Verkennis
Toerisme in het platformtijdperk - Nina Verhage & Egbert van der Zee

Geografie van bier

augustus 11, 2022 in Themanummer door Roos Timmers

VoorpaginaIn het komende nummer verdiept AGORA zich in de geografie van bier. Wie weleens door een willekeurige stad wandelt in Nederland of Vlaanderen heeft het vast wel gemerkt, het aantal brouwerijen en de aandacht voor ambachtelijk bier is enorm toegenomen. Hoog tijd om met een ruimtelijke lens naar dit soort ontwikkelingen te kijken. Hoe komt het bijvoorbeeld dat België zo een sterke biertraditie heeft en komt deze vandaag de dag nog steeds tot uiting in de opkomst van nieuwe brouwerijen en bierstijlen? Wat kunnen bierapps ons leren over het ruimtelijk consumptiepatroon van bier en wat is de rol van bier in de stadsontwikkeling? Zal klimaatverandering het aanbod van bepaalde bierstijlen beïnvloeden? Het zijn maar enkele vragen die in het betreffende themanummer centraal zullen staan.

Bestel dit nummer hier.
Voor de inhoudsopgave en online beschikbare artikelen:
Inhoudsopgave
RedactioneelInleidend artikel: De geografie van bier – Wesley Gruijthuijsen
De herontdekking van de kunst van het maken – Jochem Kroezen
De expansiedrang van Alphabet – Martijn Stut

 

Ondergrondse ruimte

januari 18, 2022 in Themanummer door Roos Timmers

2021-4 CoverIn het dit themanummer verdiept AGORA zich in de grond. In de hedendaagse maatschappij bewegen we ons vaak onbewust tussen boven- en ondergrond. We nemen de ondergrondse metro, gaan uit in een ondergrondse club, parkeren onze auto in een ondergrondse garage en doen inkopen in een ondergronds shoppingcenter. Een geïntegreerde visie op de ondergrondse ruimte ontbreekt echter vaak, en voor ruimtelijke planners is de ondergrond nog al te vaak onbekend en misschien wel  onbemind terrein. Nochtans kan doordacht ondergronds ruimtegebruik een gedeeltelijke oplossing bieden voor grote hedendaagse uitdagingen zoals mobiliteit, klimaat en demografie. In het aankomende themanummer belichten we daarom op kritische wijze wat de kansen, mogelijkheden alsook beperkingen zijn voor ondergronds ruimtegebruik, met het oog op de steeds toenemende druk op de schaarse bovengrondse ruimte. Want zoals Tom Waits het al zong in 1983: there’s a world going on underground.

Voor de inhoudsopgave en online beschikbare artikelen:

Inhoudsopgave (pdf)
Redactioneel - Wesley Gruijthuijsen
Ondergrondse ruimte al een vergeten dimensie- Jef Van den Driessche, Kato Van Speybroeck & Wesley Gruijthuijsen
Ondergrondse weg naar duurzame steden - Shana Debrock & Maarten van Acker
Spelenderwijs in gesprek over stedelijk voedselbeleid – Sara Smaal

Het volledige themanummer is via deze link te bestellen.

Terug naar het platteland

oktober 29, 2021 in Themanummer door Marianne de Beer

2021_3 coverIn het licht van de corona-pandemie staat het platteland weer in de schijnwerpers. Doordat veel mensen meer tijd thuis doorbrachten, werd de kwaliteit van de woonplek een belangrijker onderdeel van de afweging stad / platteland. Het contrast met de beeldvorming in de periode tot 2020 is heel scherp. Vooraf aan de coronacrisis kwakkelde het platteland, het vergrijsde, ontvolkte, en de dekkingsgraad van de voorzieningen holde achteruit. In het volgende nummer kijken we naar de stand van zaken van de belangrijkste ontwikkelingen op het platteland van voor 2020 en verbinden deze met de ontwikkelingen van nu. We staan stil bij wat mensen bindt met het platteland, welke zaken belangrijk zijn voor de kwaliteit van wonen, werken, en leven, en blikken vooruit op wat het platteland in de aankomende jaren staat te wachten. Kortom, na lange tijd gaat AGORA terug naar het platteland: waar staan we en welke kant gaat het op.

Bestel dit nummer nu hier.

Voor de inhoudsopgave en online beschikbare artikelen:

Inhoudsopgave (pdf)
Redactioneel - Demi van Weerdenburg
Terug naar het platteland – Simon Lox, Richard Rijnks, Marieke van der Star en Roos Timmers
Hangjongeren als verborgen experten – Emma Potargent
De klimaatcrisis vraagt om meer ambitieuze en gezamenlijke actie – Ina Horlings (rubriek ‘Vrije Ruimte’)